Diver Stress & Rescue

Kursschema för Scuba Divers notepad shopping-cart
KURSSCHEMA INTRESSEANMÄLAN KÖP DIREKT

 

Stress är en viktig orsak till dykolyckor och påverkar räddningssituationer negativt. Detta program lär dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att känna igen och hantera stress, förebygga olyckor och hantera nödsituationer som dykare upplever. Du kommer att tjäna SSI Diver Stress and Rescue Specialty Certification efter att ha avslutat det här programmet.

Information om Diver Stress & Rescue Kursen

Rescuekursen brukar av många ses som den jobbigaste men också roligaste kursen. Under trovärdig scenarioträning får du öva på hur du bör agera om du skulle hamna i eller se en olycka. Det stärker ditt självförtroende att veta att du vet vad du ska göra. Vi går också igenom vad man kan göra för att förebygga olyckor och andra situationer av negativ karaktär.

Ingår

  • Kurslitteratur
  • Internationellt RD-certifikat
  • Luftfyllningar under kursen

Ingår ej

  • Dykutrustning. Om du inte äger en egen utrustning så går det att hyra till ett reducerat pris under kursen (500kr för båda dagarna)
  • ABC-paket (mask, snorkel, fenor, boots och handskar)
  • Transport till och från dykplatserna
  • Vid torrdräktsdyk behöver du ha med dig varma kläder att ha under

Förkrav

  • Open Water Diver eller liknande
  • 20 loggade dyk