Diver Stress & Rescue

Kursschema för Scuba Divers notepad shopping-cart
KURSSCHEMA INTRESSEANMÄLAN KÖP DIREKT

 

Stress är ett inslag i nästan samtliga dykolyckor och att hantera stress, både hos dig själv och hos din parkamrat, är en av de viktigaste färdigheter en dykare kan ha. På kursen SSI Diver Stress and Rescue får du lära dig olika tekniker för detta.

Information om Diver Stress & Rescue Kursen

Diver Stress and Rescue är SSIs motsvarighet till den rescuekurs som finns i många andra organisationer. En stor skillnad är att inom SSI så ses denna som en specialkurs som man kan ta direkt efter grundkursen. Vi rekommenderar dock att du är lite varmare i kläderna först för att du ska få fullt utbyte av kursen.

Många ser denna kursen som både den jobbigaste men samtidigt den roligaste och det är vi instruktörer helt eniga i. Kursen är upplagd så att du börjar med att fokusera på dina egna dykfärdigheter. Som en del av detta så kommer vi också att titta på olika delar av din utrustning och om den kan justeras för att underlätta för dig. Av den anledningen så är det bra att ha egen utrustning på denna kursen men det är givetvis inget krav utan, som alltid, kan du hyra våra välunderhållna skolutrustningar.

När vi har optimerat dig och din utrustning så mycket du orkar så kommer vi att fokusera på hur du ska kunna hjälpa till med att förebygga olyckor men även att avvärja olyckor som inträffat. Detta kommer också att ske stegvis för att kulminera i de uppskattade scenarierna där vi av egen erfarenhet vet att många lever sig in i rollerna. När du klarat av alla obligatoriska moment med godkända resultat blir du certifierad och får på så sätt ett intyg på att du är en parkamrat som kommer att vara ett stöd för din omgivning.

Ingår

  • Kurslitteratur
  • Internationellt certifikat
  • Luftfyllningar under kursen

Eftersom all kurslitteratur är elektronisk så är det enkelt att få den på andra språk än svenska. Säg bara till oss så ordnar vi de flesta större språk. Själva kursen kan vi normalt sett bara hålla på svenska eller engelska.

Ingår ej

  • Dykutrustning. Om du inte äger en egen utrustning så går det att hyra till ett reducerat pris under kursen (500kr för båda dagarna)
  • ABC-paket (mask, snorkel, fenor, boots och handskar)
  • Transport till och från dykplatserna
  • Vid torrdräktsdyk behöver du ha med dig varma kläder att ha under

Förkrav

  • Open Water Diver eller liknande
  • 20 loggade dyk