Mättnadsdykning

Mättnadsdykning är en typ av dykning som används på stora djup med olika gasblandningar, som trimix eller heliox. Detta innebär att dykaren under lång tid lever under samma tryck som på det djup som dykeriarbetet gäller. Dykaren transporteras mellan dykdjupet och dykfartyget i en dykarklocka, och sover och äter i en tryckkammare på fartyget. På så vis behövs bara en enda, långsam, anpassning till normalt lufttryck efteråt.

 

Källa

Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ttnadsdykning)