Troglodiver

Kursen Troglodiver från SwedTech Diving är skapad för att ge dig som elev kunskapen att på egen hand dyka i grottliknande miljöer så som gruvor och grottor.

 

Information om Troglodiver kursen

Troglodyt (latin troglodyta, av grekiska τρωγλοδύτης troglodytes, ’en som bor i grottor’) enligt Wikipedia en människa som lever i en grotta. – Numera en välutbildad grottdykare

Kursen Troglodiver från SwedTech Diving är skapad för att ge dig som elev kunskapen att på egen hand dyka i grottliknande miljöer så som gruvor och grottor. Troglodiver är utvecklad under skandinaviska förhållanden där tekniker och procedurer från början är anpassade för grottliknande dykning i vattentemperaturer runt 3°C med den obligatoriska utrustning som denna typ av dyk kräver. Under 12 dagar bygger vi vidare på de färdigheter du fått under din Extended Basic Skills-kurs. Du lär dig planera och utföra grottliknande dyk med nitrox eller luft som bottengas och vi dyker med stageflaska från första kursdagen.

Kursen är skapad för komplex kallvattensdykning men ger dig all livsviktig kunskap för att njuta av liknande dykning även på varmare breddgrader. Du får teoretisk kunskap kring olika grottliknande miljöer och praktisk erfarenhet ifrån minst en miljö, gruva eller grotta.

Eleven kan efter godkänt resultat på kursen:

 • Redogöra för vikten av att bevara den grottliknande miljön
 • Självständigt konfigurera och använda den utrustning grottliknande dykning kräver enligt SwedTech Divings utrustningsstandards
 • Förebygga och lösa utrustningsrelaterade problem så som insnärjning och trasig utrustning
 • Planera och genomföra dyk som inte kräver dekompression
 • Lösa problem vid gasförlust och förebygga stor gasförlust
 • Multipel problemlösning av de vanligt förekommande utrustningsproblemen som kan uppstå under dyk med en dykutrustning anpassad för teknisk dykning
 • Räkna fram och praktiskt använda vändpunkter för tid och gastryck
 • Fatta komplexa navigationsbeslut utan att ha visuell referens
 • Vara väl införstådd med de risker som är förenade med dykning med fysiskt tak över huvudet
 • Förutse ett dyks potentiella risker och förebygga att dessa risker inte blir till verkliga problem
 • Använda en stage med bottengas för säkerhet, gaslogistik eller förlängning av penetration
 • Planera och genomföra dyk som omfattar; linjär in & ut navigering, navigering över trevägskors och att sluta en krets
 • Bogsera en paralyserad dykare
 • Insamla lindata

 

Pris

 

Ingår

 

Ingår Ej

 

Förkrav

 • Eleven ska vara minst 20 år
 • God fysisk och mental hälsa
 • Eleven ska vara minimum Extended Basic Skills utbildad
 • Kunna uppvisa minst 75 dyk efter avslutad Technical Diving Basic Skills kurs

Comments are closed.