Scuba Diver Basic Skills

Scuba Diver Basic Skills är SwedTech Divings grundkurs i sportdykning. Målet med kursen är dykning med luft eller Nitrox till 20 meter.

 

Information om Scuba Diver Basic Skills kursen

 

Pris

 

Ingår

  • Minst tio timmars dykträning i pool eller poolliknande förhållanden uppdelat på minst tre separata tillfällen
  • Minst tio timmars teori och genomgångar uppdelat på minst 3 separata tillfällen
  • Minst åtta dyk i öppet vatten och minst sex timmars total dyktid i öppet vatten. Två av dessa dyk görs till ett djup av minst 20 och max 30 meter

 

Ingår Ej

 

Förkrav

  • Eleven skall vara minst 18 år
  • Uppvisa av SwedTech Diving godkänd hälsodeklaration för apparatdykning
  • Eleven skall kunna simma minst 200 meter utan avbrott och ha god vattenvana

Comments are closed.