SwedTech

Swedtechs utbildningsssytem bygger på att ni som ett team skall genomföra ert dyk så säkert som möjligt. Med gedigen träning och de bästa utbildarna så är detta nästa steg att ta för den tekniska dykningen.

 

Scuba Diver Basic Skills

SwedTech Divings grundkurs i sportdykning. Målet med kursen är dykning med luft eller Nitrox till 20 meter.

 

Extended Basic Skills

Kursen Extended Basic Skills har idag ingen motsvarighet gällande vidareutvecklande kurser. Vi har valt att lägga in omfattande teori och dykträning som i andra system kommer in långt senare.

 

Triple Fifty Diver

Denna kurs riktar sig till dig som har gedigen dykerfarenhet med singelflaska men vill vidare och göra riktigt bra dyk utan att behöva skaffa dubbelpaket.

 

Technical Diver

Denna kurs ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser.

 

Extended Range Technical Diver

På Extended Range Technical Diver finslipar du dina redan goda kunskaper inom avancerad dykning. Vi jobbar vidare på dykplaneringar, teamdykning och säkerhetstänkande.

 

Wreck Diver

Under kursen kommer du att utveckla din avvägning och dina simtekniker. Att dessa är mycket goda är en förutsättning för att dyka och penetrera vrak. Hantering av lampor/lampsignaler, linläggning och kommunikation utan referens är fler exempel på övningar du utför under kursen.

 

Rebreather Diver

Rebreather Diver ger eleven grundläggande kunskaper och förståelse i dykning med helsluten rebreather.

 

Technical Rebreather Diver

Under Technical Rebreather Diver bygger eleven vidare och utvecklar kunskaperna i dykning med helsluten rebreather.

 

Troglodiver

Kursen Troglodiver från SwedTech Diving är skapad för att ge dig som elev kunskapen att på egen hand dyka i grottliknande miljöer så som gruvor och grottor.

 

Good Samaritan

En väl genomtänkt första hjälpen utbildning för akuta insatser som exempelvis kraftiga blödningar eller hjärtstopp, därför är denna kurs intressant för alla som vill lära sig förstahjälpen och hjärt-lungräddning.

 

Mixed Gas Blender

Detta är en kurs där du lär dig att blanda andningsgaser såsom Nitrox och Trimix samt syrgasanpassa din utrustning.

 

Instruktörskurs

Det finns en instruktörskurs för varje nivå men allt startar med Extend Basic Skills.

Nedan presenteras en bild på hur utbildningsträder inom Swedtech ser ut:

SwedTech

SwedTech Divings utbildningsträd

Comments are closed.