PADI Specialities

Special- och tilläggskurser är företrädesvis korta kurser om ett specifikt område. Förkunskapskraven varierar, för vissa kurser krävs certifiering som Open Water Diver och för vissa krävs Advanced Open Water Diver.

PADI Specialites exempel

Comments are closed.