Divemaster

Som en PADI Divemaster kan du arbeta som dykledare och dykguide samt hjälpa till vid dykkurser och vill du ta din dykning ett steg längre? Då är detta kursen för dig. I denna kurs berikar du dina kunskaper inom dykningen otroligt mycket. I kursen så kommer du få praktisera din förmåga att lära ut dina kunskaper och vara en ”kollega” till instruktören.
 

Information om Divemaster kursen

Kursen lär dig att vara en ledare och ta ansvar för dykaktiviteter. Genom kunskapsutveckling, utveckling av dina vattenkunskaper samt hands-on praktisk bedömning kommer du utveckla din kompetens att organisera och styra en mängd olika dykningsverksamheter. Ämnen och praktiska workshops inkluderar:

 • Roll och egenskaper som PADI Divemaster
 • Övervaka Dykverksamhet och bistå instruktör
 • Dykares säkerhet och riskhantering
 • Divemaster genomfört program och specialiserade kunskaper
 • Affärsdykning och din karriär
 • Medvetenheten om dykmiljö
 • Dykinstallation och hantering
 • Kartläggning av en dykplats
 • Genomföra Dykgenomgångar
 • Organisera en sökning och återhämtning av något samt en djupdykning
 • Genomföra en scuba översyn och Open Water Diver kurs
 • Bistå med Discover Scuba Diving och ledande Discover Local Diving program

Din instruktör kan också erbjuda PADI Deep Diver och Search and Recovery Diver specialitet dykare kurser tillsammans med din divemaster utbildning för att hjälpa dig att uppfylla alla krav och att bredda dina förmågor.

Comments are closed.