IANTD

IANTD, International Association of Nitrox and Technical Divers, har varit i framkant av dykutbildning i mer än 30 år. Från första nitroxutbildningen i världen till deras Tek Lite utbildningar som möjliggör minskad narkos i instegs tech djupintervallet, genom CCR Cave och Expedition Trimix, har de satt standarden sedan allra första början.

IANTD Logo

IANTD Logo

IANTD erbjuder ett komplett utbud av kurser från Open Water Diver fram till Expedition Trimix med både öppen- och sluten kretsutrustning och ett komplett utbud av grottdykutbildningsprogram. Deras instruktörsinstruktörer och instruktörer representerar några av de allra bästa tekniska dykare och lärare över hela världen.

Alla program, från ingångsnivå och uppåt, utrustar en dykare med de kunskaper och färdigheter för att bli en säker, ansvarig och självförsörjande dykare i överlevnadsfärdigheter mentalt och fysiskt. Det är en filosofi som återspeglas i deras Open Water Nitrox Diver kurs – varför inte börja med fördelarna ur säkerhetssynpunkt Nitrox från din allra första dyk? – Och fortsätter genom alla IANTDs utbildningar.

 

IANTD utbildningsstege

IANTD har en gedigen utbildningsstege som sträcker sig från vanlig öppet vatten dykning till mer avancerade kurser. I dagsläget kan Göteborgs Dräktverstad & Dykcenter enbart erbjuda IANTD Advanced Recreational Trimix Diver men vi jobbar på att utveckla detta framöver.

Nedan ser ni exempel på vilka utbildningssteg som finns från IANTD:

IANTD Recreational Programs

 • IANTD EANx Gas Blender
 • IANTD Open Water NOMAD Sidemount Diver
 • IANTD Trimix Gas Blender
 • IANTD EANx Gas Blender
 • IANTD Ice Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Drift Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Wall Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Underwater Photography Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Underwater Videography Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Essentials Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Open Water DPV Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Open Water Sidemount Diver
 • IANTD Dry Suit Diver
 • IANTD Marine Ecology Diver
 • IANTD Night Diver
 • IANTD Elite Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Recreational Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Open Water SCUBA Experience
 • IANTD Rescue Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Deep Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Enriched Air Nitrox Diver
 • IANTD Open Water Diver & Open Water Nitrox Diver
 • IANTD Advanced Open Water Diver (OC, SCR, CCR)

IANTD Technical Programs

 • IANTD Expedition Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Normoxic Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Technical Diver (OC Only)

IANTD Rebreather Programs

 • IANTD Rebreather Adv. EANx Diver
 • IANTD Recreational Semi-Closed Circuit Rebreather Diver
 • IANTD Rebreather Wreck Diver
 • IANTD Recreational Rebreather Wreck Diver
 • IANTD Rebreather Limited Mine Diver
 • IANTD Rebreather Mine Diver
 • IANTD Rebreather Expedition Trimix Diver
 • IANTD Rebreather Trimix Diver
 • IANTD Rebreather Normoxic Trimix Diver
 • IANTD CCR Diver
 • IANTD SCR Diver
 • IANTD Rebreather Adv. Recreational Trimix Diver
 • IANTD Rebreather Experience
 • IANTD Adv. Cave – Rebreather Sidemont Diver (SCR & CCR)
 • IANTD Rebreather Cave Diver (SCR & CCR)
 • IANTD Tek Lite Rebreather Cave Diver
 • IANTD Rebreather Introductory to Cave Diver
 • IANTD Rebreather Cavern Diver

IANTD Tek Lite Programs

IANTD Cave & Mine Programs

 • IANTD Mine Diver (OC, RSCR, RCCR)
 • IANTD Adv. Cave – DPV Diver (OC, SCR & CCR)
 • IANTD Adv. Cave – Stage/Multi-Stage Diver (OC Only)
 • IANTD Limited Mine Diver (OC, RSCR, RCCR)
 • IANTD Adv. Cave – Rebreather Sidemont Diver (SCR & CCR)
 • IANTD Adv. Cave – Sidemont & No Mount Diver (OC Only)
 • IANTD Adv. Cave – Survey Diver (OC, SCR & CCR)
 • IANTD Cave Diver & Technical Cave (OC, SCR & CCR)
 • IANTD Tek Lite Cave Diver (OC, SCR & CCR)
 • IANTD Introductory to Cave Diver (OC, SCR & CCR)
 • IANTD Cavern Diver (OC, SCR & CCR)

IANTD Wreck Programs

 • IANTD Technical Wreck Diver (OC Only)
 • IANTD Adv. Wreck Diver (OC Only)
 • IANTD Wreck Diver (OC, RSCR, RCCR)

IANTD Dive Emergency Programs

 • IANTD Diving Medical Technologies
 • IANTD Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)
 • IANTD In Water Recompression Provider (IWR)
 • IANTD In Water Recompression Supervisor (IWR)
 • IANTD Oxygen Administrator
 • IANTD Automatic External Defibrillator (AED)
 • IANTD First Aid & CPR

IANTD Public Safety Diving

 • IANTD Lifiting Specialist Diver
 • IANTD Contaminated Specialist Diver
 • IANTD Hull Search Specialist Diver
 • IANTD Crime Scene Investigator Specialist Diver
 • IANTD Public Safety Diver

IANTD Leadership Programs

Professional Programs

Comments are closed.