Utbildning

Genom att gå en utbildning i dykning så har man kommit långt. Man får spendera tid med kompisar och även upptäcka saker som ingen annan upptäckt. På Göteborgs Dräktverkstad & Dykcenter (Scuba Divers) vill vi tillhandhålla världens bästa dykutbildningar och utbilda dykare till att bli säkra och trygga i vattnet.

ssi SwedTech_Diving_Logo IANTD_Logo

 

Utbildning tillgänglig från Scuba Divers

För att kunna erbjuda en av Sveriges bästa utbildningar jobbar vi med tre olika typer av utbildningsorgan.

SSI

SSI, Scuba Schools International, är en av världens största utbildningsorganisation för sportdykare. SSI består av ett nätverk av dykledare, dykinstruktörer, dykskolor, dykcenter, dykare och snorklare med så kallade servicekontor världen runt. SSI har ett Nordiskt kontor som ligger i Stockholm. SSI:s utbildningsmaterial finns översatt till mängder av språk.

SSI:s utbildningsstege

SSI genomför kurser på en rad olika nivåer:

 • Dive Today program – Ingen tidigare erfarenhet behövs
  • AWARE Coral Reef Conserving
  • Emergency First Response (EFR)
  • Discover Snorkelling – Upptäck snorkling
  • Discover Scuba – Prova på dyk
  • Discover Scuba Diving
  • SSI Scuba Diver – Begränsat dykcertifikat som berättigar till dykning ned till maximalt 12 meter tillsammans med en Divemaster (SSI).
 • SSI Dykprogram
  • Open Water Diver – Grundkursen som ger internationellt dykcertifikat för rekreationsdykning.
  • Adventure Diver – Dykcertifikat som erhålls efter tre genomförda Adventure Dives. Ett Adventure Dive är ett dyk med en specialinriktning, exempelvis nattdykning, undervattensorientering eller torrdräktsdykning (se längre ner).
  • Advanced Open Water Diver – Dykcertifikat som visar att dykaren har gjort 5 olika Adventure Dives med olika inriktningar, varav ett djupdyk och ett navigationsdyk är obligatoriska.
  • Stress and Rescue – Kurs som lär en att förebygga och hantera dykrelaterade olyckor
  • Master Scuba Diver – Det högsta dykcertifikatet om man inte vill arbeta med sportdykning inom SSI. Till skillnad från övriga certifieringar inom SSI är Master Scuba Diver ingen utbildning eller kurs, utan ett tecken på att man har utbildning och erfarenhet från flera olika sorters former av dykning, exempelvis djupdykning, vrakdykning och nattdykning.
 • Special- och tilläggskurser – företrädesvis korta kurser om ett specifikt område. Många specialiteter erbjuds; utbudet kan dock variera och är ibland orts- eller regionsspecifikt. Förkunskapskraven varierar, för vissa kurser krävs certifiering som Open Water Diver och för vissa krävs Advanced Open Water Diver. Exempel på specialitetskurser är:
 • SSI Ledarskaps- och instruktörsprogram
  • Divemaster – den första professionella nivån för den som vill arbeta med dykning. Som Divemaster är man behörig att assistera dykinstruktörer vid dykutbildningar samt att på egen hand guida certifierade dykare under vattnet. Som Divemaster är man inte behörig att lära ut dykning, det kan bara en instruktör göra.
  • Assistant Instructor – behörig att på egen hand hålla dykteorilektioner på samtliga nivåer, på egen hand genomföra vissa dykutbildningar samt övervaka vissa ytövningar från några av SSI:s andra kurser.
  • Open Water Scuba Instructor – Behörig att till fullo hålla SSI-kurser upp till och med SSI Divemaster.
 • SSI fortbildning för instruktörer
  • EFR Instructor – En EFR-instruktör håller utbildningar i hjärt- och lungräddning samt i första hjälpen
  • Specialty Instructor
  • Master Scuba Diver Trainer
  • IDC Staff Instructor – Får utöver de kurser en Open Water Scuba Instructor får hålla även certifiera PADI Assistant Instructors.
  • Master Instructor
  • Course Director – Får utbilda (dock ej examinera) SSI Open Water Scuba Instructors.
  • Instructor Examiner – Är anställd direkt av SSI och genomför så kallade Instructor Examinations under vilka instruktörskandidater blir certifierade Open Water Scuba Instructors.

Nedan presenteras en bild på hur utbildningträdet inom SSI kan se ut:

475054_SSI_Diver_Path_Poster_2015_EN

Swedtech

Swedtechs utbildningsssytem bygger på att ni som ett team skall genomföra ert dyk så säkert som möjligt. Med gedigen träning och de bästa utbildarna så är detta nästa steg att ta för den tekniska dykningen.

Scuba Diver Basic Skills

SwedTech Divings grundkurs i sportdykning. Målet med kursen är dykning med luft eller Nitrox till 20 meter.

Extended Basic Skills

Kursen Extended Basic Skills har idag ingen motsvarighet gällande vidareutvecklande kurser. Vi har valt att lägga in omfattande teori och dykträning som i andra system kommer in långt senare.

Triple Fifty Diver

Denna kurs riktar sig till dig som har gedigen dykerfarenhet med singelflaska men vill vidare och göra riktigt bra dyk utan att behöva skaffa dubbelpaket.

Technical Diver

Denna kurs ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser.

Extended Range Technical Diver

På Extended Range Technical Diver finslipar du dina redan goda kunskaper inom avancerad dykning. Vi jobbar vidare på dykplaneringar, teamdykning och säkerhetstänkande.

Wreck Diver

Under kursen kommer du att utveckla din avvägning och dina simtekniker. Att dessa är mycket goda är en förutsättning för att dyka och penetrera vrak. Hantering av lampor/lampsignaler, linläggning och kommunikation utan referens är fler exempel på övningar du utför under kursen.

Rebreather Diver

Rebreather Diver ger eleven grundläggande kunskaper och förståelse i dykning med helsluten rebreather.

Technical Rebreather Diver

Under Technical Rebreather Diver bygger eleven vidare och utvecklar kunskaperna i dykning med helsluten rebreather.

Troglodiver

Kursen Troglodiver från SwedTech Diving är skapad för att ge dig som elev kunskapen att på egen hand dyka i grottliknande miljöer så som gruvor och grottor.

Good Samaritan

En väl genomtänkt första hjälpen utbildning för akuta insatser som exempelvis kraftiga blödningar eller hjärtstopp, därför är denna kurs intressant för alla som vill lära sig förstahjälpen och hjärt-lungräddning.

Mixed Gas Blender

Detta är en kurs där du lär dig att blanda andningsgaser såsom Nitrox och Trimix samt syrgasanpassa din utrustning.

Instruktörskurs

Det finns en instruktörskurs för varje nivå men allt startar med Extend Basic Skills.

Nedan presenteras en bild på hur utbildningsträder inom Swedtech ser ut:

SwedTech

SwedTech Divings utbildningsträd

 

IANTD, International Association of Nitrox and Technical Divers

IANTD, International Association of Nitrox and Technical Divers, har varit i framkant av dykutbildning i mer än 30 år. Från första nitroxutbildningen i världen till deras Tek Lite utbildningar som möjliggör minskad narkos i instegs tech djupintervallet, genom CCR Cave och Expedition Trimix, har de satt standarden sedan allra första början.

IANTD erbjuder ett komplett utbud av kurser från Open Water Diver fram till Expedition Trimix med både öppen- och sluten kretsutrustning och ett komplett utbud av grottdykutbildningsprogram. Deras instruktörsinstruktörer och instruktörer representerar några av de allra bästa tekniska dykare och lärare över hela världen.

Alla program, från ingångsnivå och uppåt, utrustar en dykare med de kunskaper och färdigheter för att bli en säker, ansvarig och självförsörjande dykare i överlevnadsfärdigheter mentalt och fysiskt. Det är en filosofi som återspeglas i deras Open Water Nitrox Diver kurs – varför inte börja med fördelarna ur säkerhetssynpunkt Nitrox från din allra första dyk? – Och fortsätter genom alla IANTDs utbildningar.

IANTDs utbildningsstege

IANTD har en gedigen utbildningsstege som sträcker sig från vanlig öppet vatten dykning till mer avancerade kurser. I dagsläget kan Göteborgs Dräktverstad & Dykcenter enbart erbjuda IANTD Advanced Recreational Trimix Diver men vi jobbar på att utveckla detta framöver.

Nedan ser ni exempel på vilka utbildningssteg som finns från IANTD:

 • IANTD Recreational Programs
  • IANTD EANx Gas Blender
  • IANTD Open Water NOMAD Sidemount Diver
  • IANTD Trimix Gas Blender
  • IANTD EANx Gas Blender
  • IANTD Ice Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Drift Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Wall Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Underwater Photography Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Underwater Videography Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Essentials Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Open Water DPV Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Open Water Sidemount Diver
  • IANTD Dry Suit Diver
  • IANTD Marine Ecology Diver
  • IANTD Night Diver
  • IANTD Elite Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Recreational Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Open Water SCUBA Experience
  • IANTD Rescue Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Deep Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Enriched Air Nitrox Diver
  • IANTD Open Water Diver & Open Water Nitrox Diver
  • IANTD Advanced Open Water Diver (OC, SCR, CCR)
 • IANTD Technical Programs
  • IANTD Expedition Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Normoxic Trimix Diver (OC, SCR, CCR)
  • IANTD Technical Diver (OC Only)
 • IANTD Rebreather Programs
  • IANTD Rebreather Adv. EANx Diver
  • IANTD Recreational Semi-Closed Circuit Rebreather Diver
  • IANTD Rebreather Wreck Diver
  • IANTD Recreational Rebreather Wreck Diver
  • IANTD Rebreather Limited Mine Diver
  • IANTD Rebreather Mine Diver
  • IANTD Rebreather Expedition Trimix Diver
  • IANTD Rebreather Trimix Diver
  • IANTD Rebreather Normoxic Trimix Diver
  • IANTD CCR Diver
  • IANTD SCR Diver
  • IANTD Rebreather Adv. Recreational Trimix Diver
  • IANTD Rebreather Experience
  • IANTD Adv. Cave – Rebreather Sidemont Diver (SCR & CCR)
  • IANTD Rebreather Cave Diver (SCR & CCR)
  • IANTD Tek Lite Rebreather Cave Diver
  • IANTD Rebreather Introductory to Cave Diver
  • IANTD Rebreather Cavern Diver
 • IANTD Tek Lite Programs
 • IANTD Cave & Mine Programs
  • IANTD Mine Diver (OC, RSCR, RCCR)
  • IANTD Adv. Cave – DPV Diver (OC, SCR & CCR)
  • IANTD Adv. Cave – Stage/Multi-Stage Diver (OC Only)
  • IANTD Limited Mine Diver (OC, RSCR, RCCR)
  • IANTD Adv. Cave – Rebreather Sidemont Diver (SCR & CCR)
  • IANTD Adv. Cave – Sidemont & No Mount Diver (OC Only)
  • IANTD Adv. Cave – Survey Diver (OC, SCR & CCR)
  • IANTD Cave Diver & Technical Cave (OC, SCR & CCR)
  • IANTD Tek Lite Cave Diver (OC, SCR & CCR)
  • IANTD Introductory to Cave Diver (OC, SCR & CCR)
  • IANTD Cavern Diver (OC, SCR & CCR)
 • IANTD Wreck Programs
  • IANTD Technical Wreck Diver (OC Only)
  • IANTD Adv. Wreck Diver (OC Only)
  • IANTD Wreck Diver (OC, RSCR, RCCR)
 • IANTD Dive Emergency Programs
  • IANTD Diving Medical Technologies
  • IANTD Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)
  • IANTD In Water Recompression Provider (IWR)
  • IANTD In Water Recompression Supervisor (IWR)
  • IANTD Oxygen Administrator
  • IANTD Automatic External Defibrillator (AED)
  • IANTD First Aid & CPR
 • IANTD Public Safety Diving
  • IANTD Lifiting Specialist Diver
  • IANTD Contaminated Specialist Diver
  • IANTD Hull Search Specialist Diver
  • IANTD Crime Scene Investigator Specialist Diver
  • IANTD Public Safety Diver
 • IANTD Leadership Programs
 • Professional Programs

Comments are closed.